Обратите внимание

ТОО "Оркен"  Представительство "Оркен-Кентобе" уведомляет о провдении общественных слушаний посредством публичных обсуждений по проекту ликвидации нарушенных  земель месторождения Тогай - 2.

Сроки проведения публичных обсуждений: с 7 февраля 2022 года.

Проектные  материалы доступны для ознакомления на портале ЕЭП https://ecoportal.kz/ (Единый экологический портал).

Разработчик раздела ООС:  ТОО "Проектсервис", тел: 8 (7212) 21-46-16.

Запрос на получение документов в электронном виде,  замечания и предложения можно отправлять на эл.адрес: proekt_krg@mail.ru.

Представители общественности могут ознакомиться с материалами проектов в бумажном виде по адресу: г.Караганда, пр. Бухар Жырау 48 а.

Инициатор намечаемой деятельности: ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар" .

Орган по проведению  государственной экологической  экспертизы - ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области" ; тел: 8 (7212) 56-81-66.

 

"Өркен " ЖШС " Өркен-Кентөбе " өкілдігі Тоғай - 2 кен орнының бүлінген жерлерін жою жобасы бойынша жария талқылау арқылы қоғамдық тыңдаулардың өткізілетіні туралы хабарлайды.

Қоғамдық талқылауларды өткізу мерзімі: 2022 жылғы 7 ақпаннан бастап.

Жобалық материалдар БЭК порталында танысу үшін қолжетімді https://ecoportal.kz / (бірыңғай экологиялық портал).

ҚОҚ бөлімінің әзірлеушісі: "Проектсервис" ЖШС, тел: 8 (7212) 21-46-16.

Құжаттарды электронды түрде алуға сұраныс, ескертулер мен ұсыныстар электрондық поштаға жіберілуі мүмкін.мекен-жайы: proekt_krg@mail.ru.

Жұртшылық өкілдері жоба материалдарымен қағаз түрінде мына мекен-жай бойынша таныса алады: Қарағанды қаласы, Бұқар Жырау даңғылы, 48 а.

Белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы: "бас таратушы энергостанция Топар" ЖШС .

Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі Орган - "Қарағанды облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" ММ ; тел: 8 (7212) 56-81-66.

0

ТОО "Оркен"  Представительство "Оркен-Кентобе" уведомляет о провдении общественных слушаний посредством публичных обсуждений по проекту ликвидации нарушенных  земель месторождения Тогай - 1.

Сроки проведения публичных обсуждений: с 7 февраля 2022 года.

Проектные  материалы доступны для ознакомления на портале ЕЭП https://ecoportal.kz/ (Единый экологический портал).

Разработчик раздела ООС:  ТОО "Проектсервис", тел: 8 (7212) 21-46-16.

Запрос на получение документов в электронном виде,  замечания и предложения можно отправлять на эл.адрес: proekt_krg@mail.ru.

Представители общественности могут ознакомиться с материалами проектов в бумажном виде по адресу: г.Караганда, пр. Бухар Жырау 48 а.

Инициатор намечаемой деятельности: ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар" .

Орган по проведению  государственной экологической  экспертизы - ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области" ; тел: 8 (7212) 56-81-66.

 

"Өркен " ЖШС " Өркен-Кентөбе " өкілдігі тоғай - 1 кен орнының бүлінген жерлерін жою жобасы бойынша жария талқылау арқылы қоғамдық тыңдаулардың өткізілетіні туралы хабарлайды.

Қоғамдық талқылауларды өткізу мерзімі: 2022 жылғы 7 ақпаннан бастап.

Жобалық материалдар БЭК порталында танысу үшін қолжетімді https://ecoportal.kz / (бірыңғай экологиялық портал).

ҚОҚ бөлімінің әзірлеушісі: "Проектсервис" ЖШС, тел: 8 (7212) 21-46-16.

Құжаттарды электронды түрде алуға сұраныс, ескертулер мен ұсыныстар электрондық поштаға жіберілуі мүмкін.мекен-жайы: proekt_krg@mail.ru.

Жұртшылық өкілдері жоба материалдарымен қағаз түрінде мына мекен-жай бойынша таныса алады: Қарағанды қаласы, Бұқар Жырау даңғылы, 48 а.

Белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы: "бас таратушы энергостанция Топар" ЖШС .

Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі Орган - "Қарағанды облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" ММ ; тел: 8 (7212) 56-81-66.

0

ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар" уведомляет о проведении обществеленных слушаний посредством публичных обсуждений по проекту  рекультивации секций № 3, № 4 и № 4б золоотвала.

Сроки проведения публичных обсуждений: с 7 февраля 2022 года.

Проектсные  материалы доступны для ознакомления на портале ЕЭП https://ecoportal.kz/ (Единый экологический портал).

Разработчик раздела ООС:  ТОО "Проектсервис", тел: 8 (7212) 21-46-16.

Запрос на получение документов в электронном виде,  замечания и предложения можно отправлять на эл.адрес: proekt_krg@mail.ru.

Представители общественности могут ознакомиться с материалами проектов в бумажном виде по адресу: г.Караганда, пр. Бухар Жырау 48 а.

Инициатор намечаемой деятельности: ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар" .

Орган по проведению  государственной экологической  экспертизы - ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области" ; тел: 8 (7212) 56-81-66.

 

"Бас тарату энергостанциясы Топар" ЖШС күл үйіндісінің № 3, № 4 және № 4Б секцияларын рекультивациялау жобасы бойынша жария талқылаулар арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні туралы хабарлайды. Қоғамдық талқылауларды өткізу мерзімі: 2022 жылғы 7 ақпаннан бастап. Жоба материалдары танысу үшін БЭК порталында қолжетімді https://ecoportal.kz / (бірыңғай экологиялық портал). ҚОҚ бөлімінің әзірлеушісі: "Проектсервис" ЖШС, тел: 8 (7212) 21-46-16. Құжаттарды электронды түрде алуға сұраныс, ескертулер мен ұсыныстар электрондық поштаға жіберілуі мүмкін.мекен-жайы: proekt_krg@mail.ru. Жұртшылық өкілдері жоба материалдарымен қағаз түрінде мына мекен-жай бойынша таныса алады: Қарағанды қаласы, Бұқар Жырау даңғылы, 48 а. Белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы: "бас таратушы энергостанция Топар" ЖШС . Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі Орган - "Қарағанды облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" ММ ; тел: 8 (7212) 56-81-66.

0

ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области» сообщает, что с 20.12.2021г. в течение пятнадцати рабочих дней на Едином экологическом портале (Ecoportal.kz)  будут проводится общественные слушания в форме публичного обсуждения по Раздел «Охрана окружающей среды» в составе рабочего проекта «Строительства инженерно - коммуникационной инфраструктуры (наружный водопровод и канализация, тепловые сети, генеральный план) к 36-ти квартирному арендному жилому дому в с.Уштобе   Бухар-Жырауского района».  Проектные материалы доступны для ознакомления. предоставления замечаний и предложений на портале ЕЭП https://ecoportal.kz// (Единый экологический портал)

Разработчик раздела ООС: ТОО «Проектсервис», тел. 8 (7212) 214616; 8-702-183-07-93. Инициатор намечаемой деятельности: ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области», Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, Аблай Хана, 39; тел: 87215421801

 

 

"Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданының құрылыс бөлімі" ММ 20.12.2021 жылдан бастап он бес жұмыс күні ішінде бірыңғай экологиялық порталда хабарлайды (Ecoportal.kz) "Бұқар Жырау ауданы Үштөбе ауылындағы 36 пәтерлі жалға берілетін тұрғын үйге инженерлік - коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы (сыртқы су құбыры және кәріз, жылу желілері, бас жоспар)" жұмыс жобасының құрамында "Қоршаған ортаны қорғау"бөлімі бойынша жария талқылау нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізіледі.

Жобалық материалдар танысу үшін қолжетімді. БЭК порталында ескертулер мен ұсыныстар беру https://ecoportal.kz / / (бірыңғай экологиялық портал)

ҚОҚ бөлімінің әзірлеушісі: "Проектсервис" ЖШС, тел. 8 (7212) 214616; 8-702-183-07-93

Межеленген қызметтің бастамашысы: "Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданының құрылыс бөлімі" ММ, Қарағанды облысы, Бұқар Жырау ауданы, Ботақара кенті, Абылай хан к-сі, 39; тел: 87215421801

0

ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" сообщает, что с 20.12.2021г. в течение пятнадцати рабочих дней на Едином экологическом портале (Ecoportal.kz)  будут проводится общественные слушания в форме публичного обсуждения по Разделу «Охрана окружающей среды» в составе рабочего проекта «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (наружный водопровод и канализация, тепловые сети, генеральный план) к 36-ти квартирному арендному жилому дому в селе Кокпекты Бухар-Жырауского района». Проектные материалы доступны для ознакомления. предоставления замечаний и предложений на портале ЕЭП https://ecoportal.kz// (Единый экологический портал)Разработчик раздела ООС: ТОО «Проектсервис», тел. 8 (7212) 214616; 8-702-183-07-93. Инициатор намечаемой деятельности: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области", Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, Аблай Хана, 39; тел: 87215421801

"Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданының құрылыс бөлімі" ММ 20.12.2021 ж. бастап он бес жұмыс күні ішінде бірыңғай экологиялық порталда хабарлайды (Ecoportal.kz) Бұқар Жырау ауданы Көкпекті ауылыда 36 пәтерлі жалға берілетін тұрғын үйге инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (сыртқы су құбыры және кәріз, жылу желілері, бас жоспар) жұмыс жобасының құрамында "қоршаған ортаны қорғау" бөлімі бойынша жария талқылау нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізіледі.

Межеленген қызметтің бастамашысы: "Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданының құрылыс бөлімі" ММ, Қарағанды облысы, Бұқар Жырау ауданы, Ботақара кенті, Абылай хан к-сі, 39; тел: 87215421801

н

0

ТОО «ГРЭС Топар» уведомляет о проведении общественных слушаний посредством публичных обсуждений по проекту «Капитальный ремонт производственных мастерских ЦТВЭС, Карагандинская область, Абайский район, п.Топар, учетный квартал 025, участок 336»

Сроки проведения публичных обсуждений: со 2 декабря 2021 г. по 8 декабря 2021 г. (включительно)

Проектные материалы доступны для ознакомления на портале ЕЭП https://ecoportal.kz// (Единый экологический портал)

Разработчик раздела ООС: ТОО «Проектсервис», тел. 8(7212) 214616

Запрос на получение документов в электронном виде, замечания и предложения можно отправлять на эл.адрес: proekt_krg@mail.ru

Представители общественности могут ознакомиться с материалами проектов в бумажном виде по адресу г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 48а.

Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «ГРЭС Топар», Карагандинская область, п.Топар, учетный квартал 026, строение 336. Тел.8 (72153)32598

Орган по проведению государственной экологической экспертизы – ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области»

Тел. 8(7212) 568166

 

 

"ГРЭС Топар" ЖШС "Цтвэс өндірістік шеберханаларын күрделі жөндеу, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Топар кенті, 025 есептік орам, 336 учаске"жобасы бойынша жария талқылаулар арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні туралы хабарлайды

Жария талқылауларды өткізу мерзімдері: 2021 жылғы 2 желтоқсаннан бастап 2021 жылғы 8 желтоқсанға дейін (қоса алғанда)

Жобалық материалдар БЭК порталында танысу үшін қолжетімді https://ecoportal.kz / / (бірыңғай экологиялық портал)

ҚОҚ бөлімінің әзірлеушісі: "Проектсервис" ЖШС, тел. 8(7212) 214616

Құжаттарды электронды түрде алуға сұраныс, ескертулер мен ұсыныстар электрондық поштаға жіберілуі мүмкін.мекен-жайы: proekt_krg@mail.ru

Жұртшылық өкілдері жоба материалдарымен қағаз түрінде Қарағанды қаласы, Бұқар Жырау даңғылы, 48а мекен-жайы бойынша таныса алады.

Белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы: "ГРЭС Топар" ЖШС, Қарағанды облысы, Топар кенті, 026 есептік орам, 336 құрылыс. Тел. 8 (72153)32598

Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі Орган - "Қарағанды облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы"ММ

Тел. 8(7212) 568166

0

АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" уведомляет о проведении общественных слушаний посредством публичных обсуждений по проекту «Строительство нового хоз.питьевого водопровода на территории АО «Темиртауский  Электрометаллургический комбинат»

Сроки проведения публичных обсуждений: с 24 ноября 2021 г. по 30 ноября2021 г.

 (включительно)

Проектные материалы доступны для ознакомления на портале ЕЭП https://ecoportal.kz// (Единый экологический портал)

Разработчик раздела ООС: ТОО «Проектсервис», тел. 8(7212) 214616

Запрос на получение документов в электронном виде, замечания и предложения можно отправлять на эл.адрес: proekt_krg@mail.ru

Представители общественности могут ознакомиться с материалами проектов в бумажном виде по адресу г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 48а.

Инициатор намечаемой деятельности: АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат", Карагандинская область, г. Темиртау, улица Привокзальная 2. Тел.8 (72153)32598


Орган по проведению государственной экологической экспертизы – ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области»

Тел. 8(7212) 568166

 

Теміртау электрометаллургиялық комбинаты "АҚ" жаңа шаруашылық құрылысы."Теміртау электрометаллургиялық комбинаты"АҚ аумағындағы ауыз су құбыры

Жария талқылауларды өткізу мерзімдері: 2021 жылғы 24 қараша бастап 2021 жылғы 30 қараша  дейін (қоса алғанда)

Жобалық материалдар БЭК порталында танысу үшін қолжетімді https://ecoportal.kz / / (бірыңғай экологиялық портал)

ҚОҚ бөлімінің әзірлеушісі: "Проектсервис" ЖШС, тел. 8(7212) 214616

Құжаттарды электронды түрде алуға сұраныс, ескертулер мен ұсыныстар электрондық поштаға жіберілуі мүмкін.мекен-жайы: proekt_krg@mail.ru

Жұртшылық өкілдері жоба материалдарымен қағаз түрінде Қарағанды қаласы, Бұқар Жырау даңғылы, 48а мекен-жайы бойынша таныса алады.

Белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы: "Теміртау электрометаллургиялық комбинаты" АҚ, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Привокзальная көшесі 2. Тел. 8 (72153)32598

Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі Орган - "Қарағанды облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы"ММ

Тел. 8(7212) 568166

0
25.06.21

ИП "Чернецов" направляет проект ОВОС в составе проекта на бурение разведочно-эксплуатационной скважины №49 для водоснабжения производственной базы ИП Чернецов по адресу Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Мичурина, 4Е  , на рассмотрение государственной экологической экспертизы. Всем заинтересованным лицам просьба обращаться по телефону +7 (7212) 21 46 16.

0
09.06.2021

ТОО «Хиллари Ассетс в Казахстане» направляет проект ОВОС в составе проекта на бурение разведочно-эксплуатационной скважины №48 для водоснабжения производственной базы ТОО «Хиллари Ассетс в Казахстане» по адресу Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Мичурина, 4  , на рассмотрение государственной экологической экспертизы. Всем заинтересованным лицам просьба обращаться по телефону +7 (7212) 21 46 16.

0
25.11.20

ТОО «Архей-2006» направляет проект ОВОС в составе проекта на бурение разведочно-эксплуатационной скважины №44 для водоснабжения ТОО «Архей-2006» по адресу г. Караганда, ул. Механическая, строение 12/3, на рассмотрение государственной экологической экспертизы. Всем заинтересованным лицам просьба обращаться по телефону +7 (7212) 91 10 31.

0

Страницы

8 7212 214 616