Вниманию общественности / Жұртшылық назарына

ТОО "Оркен"  Представительство "Оркен-Кентобе" уведомляет о провдении общественных слушаний посредством публичных обсуждений по проекту ликвидации нарушенных  земель месторождения Тогай - 2.

Сроки проведения публичных обсуждений: с 7 февраля 2022 года.

Проектные  материалы доступны для ознакомления на портале ЕЭП https://ecoportal.kz/ (Единый экологический портал).

Разработчик раздела ООС:  ТОО "Проектсервис", тел: 8 (7212) 21-46-16.

Запрос на получение документов в электронном виде,  замечания и предложения можно отправлять на эл.адрес: proekt_krg@mail.ru.

Представители общественности могут ознакомиться с материалами проектов в бумажном виде по адресу: г.Караганда, пр. Бухар Жырау 48 а.

Инициатор намечаемой деятельности: ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар" .

Орган по проведению  государственной экологической  экспертизы - ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области" ; тел: 8 (7212) 56-81-66.

 

"Өркен " ЖШС " Өркен-Кентөбе " өкілдігі Тоғай - 2 кен орнының бүлінген жерлерін жою жобасы бойынша жария талқылау арқылы қоғамдық тыңдаулардың өткізілетіні туралы хабарлайды.

Қоғамдық талқылауларды өткізу мерзімі: 2022 жылғы 7 ақпаннан бастап.

Жобалық материалдар БЭК порталында танысу үшін қолжетімді https://ecoportal.kz / (бірыңғай экологиялық портал).

ҚОҚ бөлімінің әзірлеушісі: "Проектсервис" ЖШС, тел: 8 (7212) 21-46-16.

Құжаттарды электронды түрде алуға сұраныс, ескертулер мен ұсыныстар электрондық поштаға жіберілуі мүмкін.мекен-жайы: proekt_krg@mail.ru.

Жұртшылық өкілдері жоба материалдарымен қағаз түрінде мына мекен-жай бойынша таныса алады: Қарағанды қаласы, Бұқар Жырау даңғылы, 48 а.

Белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы: "бас таратушы энергостанция Топар" ЖШС .

Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі Орган - "Қарағанды облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" ММ ; тел: 8 (7212) 56-81-66.

8 7212 214 616