Общественные слушания в форме опроса

23.11.2016

ГУ «Отдел строительства г. Караганды»  планирует провести общественные слушания в форме опроса по проекту «Оценка воздействия на окружающую среду Обустройство парковочных мест к жилому дому по пр. Шахтеров, 36/1, блок-секции № 1-9, с подъездными путями». 

 Наименование местного исполнительного органа и контактные данные лица, ответственного за организацию общественных слушаний: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области», Ф.И.О. ответственного лица Ахтаева Х. 

Наименование государственного органа по проведению государственной экологической экспертизы: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области» 

Наименование и контактные данные заказчика: ГУ «Отдел строительства г. Караганды», г. Караганда, ул. Гоголя, 34, Тел/факс: 8-7212- 423-094 

Наименование и контактные данные разработчика документации: ТОО «Проектсервис»,  (7212) 91-10-31 

Адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа, где размещена документация по проекту и опросный лист по учету мнения заинтересованной общественности: www.prresurs.kz

Адрес интернет-ресурса или электронной почты заказчика, где принимаются замечания и предложения: proekt_krg@mail.ru

ММ «Қарағанды құрылыс бөлімі» жобасы «Даңғылында тұрғын үйге автотұрақтар құрылысы. Кеншілері, 36/1, блок секция нөмірі 1-9, кірме жолдар» атты сауалнама түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізуді жоспарлап отыр.

Жергілікті атқарушы орган мен қоғамдық тыңдаулар ұйымдастыру үшін жауапты тұлғаның байланыс деректері атауы: ММ «табиғи ресурстар және Қарағанды облысының табиғат пайдалануды реттеу басқармасы», аты жауапты тұлға Ахтаева Х.

Мемлекеттік экологиялық сараптамаға мемлекеттік органның атауы: «Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы»  ММ.

Тапсырыс берушінің мәліметтерін аты және байланыс: Қарағанды қ. Гоголь д.34, ММ «Қарағанды құрылыс бөлімі». Тел / факс: 8-7212- 423-094

Әзірлеуші құжаттама аты мен байланыс деректері: «Проектсервис» ЖШС, (7212) 91-10-31

Жоба бойынша құжаттаманы орналасқан жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсында және өзге мүдделі мемлекеттік пікірлерін жазу үшін сауалнама мекен-жайы: www.prresurs.kz 

Интернет-ресурсында немесе ескертулер мен ұсыныстар жатады электрондық пошта: proekt_krg@mail.ru

 

 

8 7212 911 031