Общественные слушания

27.06.2018г.

Астанинский филиал АО «Народный Банк Казахстана» уведомляет о проведении общественных слушаний в форме открытых собраний по проекту «Реконструкция части здания банка под организацию ЕКЦ».

Дата, время и место проведения общественных слушаний: 30 июля 2018г., 10:00 часов,  г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 17.

 

Ответственный за организацию общественных слушаний: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны", Нигманова Ж. М., тел. 55-75-81

Замечания и предложения принимаются на адрес электронной почты: s.zhankeeva@astana.kz

Документация по проекту размещена на сайте: www.upr.astana.kz

С материалами проекта в бумажном виде можно ознакомиться по адресу: г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 17.

Орган по проведению государственной экологической экспертизы: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

Наименование и контактные данные заказчика: Астанинский филиал АО «Народный Банк Казахстана»

Замечания и предложения по проекту принимаются по почте: proekt_krg@mail.ru 

Разработчик материалов ОВОС - ТОО "Проектсервис". г. Караганда, ул. Алиханова, 5, офис 243. Телефон 8(7212)911031

Астана филиалы АҚ "Қазақстан Халық Банкі" қоғамдық тыңдаулар өтетіндігі туралы хабарлайды, ашық нысанда жиналыстар Қайта жаңарту "жобасы бойынша ғимараттың бір бөлігін банктің ұйымдастыру ББО".

Күні, уақыты мен орны, қоғамдық тыңдаулар өткізу: 30 шілде 2018 ж., 10:00-ге дейін, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17.

Жауапты қоғамдық тыңдаулар Басқармасы "ММ қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану," Астана қаласының Нигманова Ж. М., тел. 55-75-81

Ескертулер мен ұсыныстар қабылданады, мекен-жайы, электрондық пошта: s.zhankeeva@astana.kz

Құжаттама жобасы бойынша сайтында орналасқан: www.upr.astana.kz

Жоба материалдарымен қағаз түріндегі танысуға болады мекен-жай бойынша: Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17.

Орган мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу бойынша Басқармасы "ММ қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану"Астана қаласының

Атауы және байланыс деректері тапсырыс беруші: Астана филиалы АҚ "Қазақстан Халық Банкі"

Жобасы бойынша ескертулер мен ұсыныстар қабылданады пошта бойынша: proekt_krg@mail.ru

 

Әзірлеуші ҚОӘБ материалдарын ЖШС "Проектсервис". Қарағанды қ., Әлиханов к., 5, офис 243.

 

 

8 7212 911 031