АО "ГМК Казахалтын" намечает деятельность

10.10.2016 г.

«Қазақалтын ТМК» АҚ Бестөбе кенішінің тұрғындарына, жұртшылығына, Бұқаралық ақпарат қоғамына:«Орталық учаскенің 700м төменгі деңгейжиекте экспло барлау жұмыстарын жүргізу және 655м – 700м деңгейжиекте өнеркәсіптік қорларын ашу және қазу бойынша «Бестөбе кенішін қайта құру қуаттылығын ұлғайту» ҚОҚ Тарауы бойынша сұрау нысанында тыңдаудың өтетіні жайлы хабарлайды.

Мүдделі жұртшылық жобаның материалдарымен танысуға және қоғамдық пікірін есепке алу тармағында жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді мына мекенжай бойынша қалдыру мүмкіндігі бар: Ақмола облысы, Степногорск қ., 5 шағын аудан, 6 ғимарат, 112 кабинет немесе  электрондық пошта office@projectservice.kz

Жұртшылық жобамен және есепке алу ұсыныстар мен ескертулермен танысқаннан кейін, жоба "Ақмола облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" мемлекеттік мекемесіне жолданады.

 Барлық сұрақтарды көрсетілген телефондар арқылы алуға болады:

8 (72-12) 91-10-31

8 (71-62) 40-28-07 (Ақмола облысы ТРБ және ТР)

 

АО "ГМК Казахалтын" информирует СМИ, общественность, население пос. Бестобе о проведении общественных слушаний в форме опроса по Разделу ООС «Реконструкция рудника Бестобе с увеличением мощности» по вскрытию и промышленной разработке запасов горизонтов 655м – 700м и ведению эксплоразведочных работ ниже горизонта 700м Центрального участка". Заинтересованная общественность может ознакомиться с материалами проекта и оставить письменные замечания и предложения в пункте учета общественного мнения по адресу: Акмолинская область, г. Степногорск, мкр. 5, здание 6, каб.112, либо по электронной почте office@projectservice.kz .

После ознакомления общественности с проектом и учета замечаний и предложений, проект будет направлен в Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области.

 По всем вопросам обращаться по указанным телефонам:

8 (72-12) 91-10-31

8 (71-62) 40-28-07 (УПР и РП Акмолинской области)

8 7212 911 031